Undervisning

abstract icon

Senteret driver utstrakt kursvirksomhet, spesielt rettet mot fagpersoner tilknyttet helse- og undervisningssektoren. Senterets medarbeidere holder en rekke eksterne kurs i inn- og utland om temaer tilknyttet kriser og traumer.

Vi tilbyr kurs som vedrører

- Krise- og katastrofeintervensjon i praksis
- Organisering av krise- og katastrofearbeid
- Posttraumatisk terapi
- Innsatspersonell i kriser og katastrofer
- Barn og voksne som opplever sorg og kriser, inkludert kriseintervensjon
- Komplisert sorg
- Å gi dødsbudskap
- Barn som har opplevd krig og katastrofer
- Sosial nettverks- og likemannsstøtte ved kriser

Vi har holdt kurs for helsepersonell, lærere, prester, innsatspersonell, og ledere i offentlig og privat virksomhet over hele Norge. I tillegg bidrar vi til undervisning på krise- og katastrofeområdet både for Universitetet i Bergen, samt ved andre universitet I Norge og internasjonalt. Senterets medarbeidere holder også en rekke kurs i Skandinavia, Europa og andre deler av verden.

 

 

 

 

 

 

Kurs og kursuker

12. april 2018

To-dagers kurs i Diagnostisering og differensialdiagnostikk ved traumerelaterte og dissosiative lidelser med Suzette Boon, PhD. Suzette A. Boon, PhD, f. 1949 er klinisk psykolog og psykoterapeut. Hun er trener og veileder for «Dutch Society for Family Therapy» og «Dutch Society for Clinical Hypnosis». Siden slutten av 80-årene har hun spesialisert seg på utredning og behandling av dissosiative lidelser.