Undervisning

abstract icon

Senteret driver utstrakt kursvirksomhet, spesielt rettet mot fagpersoner tilknyttet helse- og undervisningssektoren. Senterets medarbeidere holder en rekke eksterne kurs i inn- og utland om temaer tilknyttet kriser og traumer.

Vi tilbyr kurs som vedrører

- Krise- og katastrofeintervensjon i praksis
- Organisering av krise- og katastrofearbeid
- Posttraumatisk terapi
- Innsatspersonell i kriser og katastrofer
- Barn og voksne som opplever sorg og kriser, inkludert kriseintervensjon
- Komplisert sorg
- Å gi dødsbudskap
- Barn som har opplevd krig og katastrofer
- Sosial nettverks- og likemannsstøtte ved kriser

Vi har holdt kurs for helsepersonell, lærere, prester, innsatspersonell, og ledere i offentlig og privat virksomhet over hele Norge. I tillegg bidrar vi til undervisning på krise- og katastrofeområdet både for Universitetet i Bergen, samt ved andre universitet I Norge og internasjonalt. Senterets medarbeidere holder også en rekke kurs i Skandinavia, Europa og andre deler av verden.

 

 

 

 

 

 

Kurs og kursuker

20. april 2017

8-dagers kurs (4x2 dager) med Ellert Nijenhuis i behandling av personer som har vært utsatt for kronisk traumatisering, det vil si har vokst opp med omfattende vold, overgrep og neglisjering, krever en annen og mer omfattende metodikk og forståelse enn med enklere traumetilstander.