Grupper

abstract icon

Senter for Kriseberedskap har ulike gruppetilbud. Nå arrangerer vi blant annet sorggrupper for barn, unge eller voksne, og vi har også samtalegrupper for personer som har vært utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep.

Trykk på lenken under for å lese mer om gruppetilbud fra Senter for Krisepsykologi

Påmelding til grupper via vårt kontaktskjema

Gruppetilbud fra andre organisasjoner på sorg- og traumeområdet

Det finnes grupper for barn og unge i sorg rundt om i landet. De som deltar i slike grupper synes det er godt å møte andre barn som har det slik som dem. Selv om alle opplever dødsfall forskjellig sier deltagerne at det var så bra å snakke med neon som med en gang visste hvordan det var og merke at var helt normal.

For å få vite om det er en gruppe nær deg kan du spørre helsesøster på skolen eller be foreldrene dine sjekke for deg. Kanskje finnes det informasjon på internett også. Noen steder er det kirken, PPT eller andre som organiserer slike grupper.

Du finner informasjon om sorggrupper i din nærhet ved å gå til www.sorggrupper.no

Opphold ved Modum Bad

Ved Institutt for sjelesorg ved Modum Bad er det mulig å ha et rekreasjonstilbud, hvile, fellesskap og mulighet for sjelesørgiske samtaler. Oppholdet er vanligvis av en ukes varighet. Mer informasjon på http://www.sjelesorg.no/.

Opphold ved Montebellosenteret

Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring. Ulike kursopphold tilrettelegges for deg som har, eller har hatt kreft; temakurs og kurs for familer med barn. Mer informasjon på http://www.montebello-senteret.no/.

Senter for Kriseberedskap tilbyr flere sorggrupper

Tidspunkt for oppstart av nye grupper avhenger av interesserte. Forutsetning for oppstart er minimum seks påmeldte. Grupper blir annonsert på vår nettside og på Facebook.

Gruppene ledes av psykologer ved Senter for Kriseberedskap. Senteret har i en årrekke bistått mennesker som opplever kriser og traumer, spesielt tap av nærstående.

Hva er en sorggruppe?

I gruppene vil etterlatte kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på tanker og følelser. Deltakerne vil kunne dele erfaringer og få veiledning og støtte til å takle det som har skjedd. Dette skjer under kyndig veiledning hvor ulike samtaletema tas opp, blant annet: sorg og savn over tid, omgivelsenes reaksjoner, skolens håndtering, hvordan mestre skole/jobb, smertefulle minner, ulike reaksjonsmønstre, og sorg i familien. Det vil være fokus på veien fremover, samt på mestring og tilpasning i hverdagen. Det benyttes enkle alderstilpassede samtalemetoder, både muntlig og skriftlig.

Hva koster det?

Vi følger HELFO sine satser, med egenandel på kr. 345,- per gang opp til frikortgrensen (per dags dato kr. 2. 205,-). For barne- og ungdomsgrupper er tilbudet gratis ved henvisning fra fastlegen.

Hvordan melder jeg meg på?

Kontakt din fastlege og be vedkommende sende en henvisning til Senter for Kriseberedskap, Fortunen 7, 5013 Bergen. Når vi har nok påmeldte, vil alle motta informasjon om oppstart. Datoene vil bli publisert på vår nettside.

Sorggruppe for barn

I gruppen vil barna kunne samtale med andre i samme situasjon, og få muligheten til å sette ord på tanker og erfaringer, og lytte til hvordan andre opplever sorgen. Dette skjer under kyndig veiledning hvor ulike samtaletema tas opp slik som: savn over tid, venners reaksjoner, skolens håndtering, hvordan mestre skolearbeid og smertefulle minner, osv. Det vil bli benyttet enkle samtalemetoder - muntlig og skriftlig, som er tilpasset jenter og gutter i denne alderen, og som er enkle å bruke. Foresatte skal være med i oppstart og ved avslutning av gruppen.

Målgruppe: 6 til 8 barn i aldersgruppen 8 - 13 år som har mistet en av foreldrene eller søsken.

Tid og varighet: Gruppen vil møtes 6 ganger. Møtetid er ukedager mellom kl. 15.00 - 16.30. Oppfølgingsmøte vil bli avtalt direkte med gruppen. Gruppen starter opp når det er minimum 6 påmeldte. Påmelding er bindende.

Sted: Senter for Kriseberedskap, Fortunen 7 (inngang ved Tårnplass, nær Tinghuset)

Sorggruppe for ungdom

I gruppen vil ungdom kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på tanker og erfaringer, og lytte til andres. Dette skjer under kyndig veiledning hvor ulike samtaletema tas opp slik som: savn over tid, venners reaksjoner, skolens håndtering, hvordan mestre skolearbeid og smertefulle minner, osv.

Målgruppe: 6 til 10 unge i aldergruppen 13 -18 år som har mistet en omsorgsperson eller et søsken.

Tid og varighet: Gruppen vil møtes 6 ganger. Møtetid er ukedager mellom kl. 15.00 - 16.30. Oppfølgingsmøte vil bli avtalt direkte med gruppen. Gruppen starter opp når det er minimum 6 påmeldte. Påmelding er bindende.

Datoer for gruppemøter høst 2017 vil bli publisert når vi har 6 påmeldte.

Sted: Senter for kriseberedskap,  Fortunen 7 (inngang ved Tårnplass, nær Tinghuset) 

Sorggruppe for foreldre som har mistet barn

I gruppene vil foreldre kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på tanker og erfaringer, og å lytte til andres. Dette skjer under kyndig veiledning hvor ulike samtaletema tas opp, slik som: sorg og savn over tid, ulike reaksjonsmønstre hos menn og kvinner, sorg i familien, mestring og tilpasning til hverdag og jobb samt smertefulle minner, omgivelsens reaksjoner, veien videre osv. Påmeldinger mottas fortløpende.

Målgruppe 1: Foreldre som har mistet barn under 18 år.

Datoer for gruppemøter vinteren 2017 og våren 2018:

Tirsdag 05. des. kl. 15.00 - 16.30
Onsdag 10. jan. kl. 15.00 - 16.30
Onsdag 24. jan. kl. 15.00 - 16.30
Onsdag 07. feb. kl. 15.00 - 16.30
Onsdag 21. feb. kl. 15.00 - 16.30
Onsdag 21. mars kl. 15.00 - 16.30

Det vil også bli satt opp ett oppfølgingsmøte senere på våren. Dato vil komme senere.

 

Målgruppe 2: Foreldre som har mistet voksne barn mellom 18 og 30 år.

Tid og varighet: Gruppen vil møtes 6 ganger. Møtetid er ukedager mellom kl. 15.00 - 16.30. Gruppen starter opp når det er minimum 6 påmeldte. Påmelding er bindende.

Pris: Egenandelen er kr. 345,- per person per gang inntil frikortgrensen som er 2.205,-. (Prisen justeres av HELFO hvert år). Deltagerne må ha henvisning fra lege.

Sted: Senter for kriseberedskap, Fortunen 7 (inngang ved Tårnplass, nær Tinghuset)

Sorggruppe for voksne som har mistet livsledsager/ektefelle

I gruppen vil dere kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på tanker og erfaringer, og å lytte til andres. Dette skjer under kyndig veiledning hvor ulike samtaletema tas opp slik som: sorg og savn over tid, ulike reaksjonsmønstre hos menn og kvinner, sorg i familien, mestring og tilpasning i hverdag og jobb samt smertefulle minner, omgivelsenes reaksjoner, veien videre osv.

Målgruppe: Voksne som har mistet livsledsager eller ektefelle brått og uventet

Tid og varighet: Datoer vil bli publisert så snart vi har mottatt 6 påmeldte.

Pris: Egenandelen er kr. 345,- per person per gang inntil frikortgrensen som er 2.205,-. (Prisen justeres av HELFO hvert år). Deltagerne må ha henvisning fra lege.

Sted: Senter for kriseberedskap , Fortunen 7 (inngang ved Tårnplass, nær Tinghuset)

Grupper for voldtektsutsatte

Voldtekt kan formørke mange sider ved ens tilværelse. Mange sliter med å komme tilbake til en normal hverdag, får ikke sove som før, er på vakt mye av tiden, eller sliter med selvbebreidelser og nedstemthet. Det å møte andre som har opplevd en tilsvarende situasjon som en selv, vet vi for mange er til god hjelp og støtte.

I mange år har Senter for kriseberedskap i samarbeid med Voldtektsmottaket ved Bergen Legevakt hatt tilbud om gruppe for voldtektsutsatte.

Dersom du ønsker å skrive deg opp på liste for dette tilbudet, ta kontakt på telefon 55 59 61 80.

I gruppen vil deltakerne kunne treffe andre som er i samme situasjon. Deltakerne vil kunne dele erfaringer, lære selvhjelpsmetoder, få veiledning og støtte til å mestre det som har skjedd, og å skape en god plattform for å møte framtiden.

Målgruppe: Personer som har vært utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep.

Tid og varighet: Gruppen vil møtes seks ganger. Møtetid er vanligvis mellom kl. 15:00 - 16:30. Påmelding er bindende. Gruppen består av 8 deltakere.

Datoer for gruppemøter høst 2017:

Onsdag 07. feb. kl. 15.00 - 16.30
Onsdag 14. feb. kl. 15.00 - 16.30
Onsdag 21. feb. kl. 15.00 - 16.30
Onsdag 07. mars kl. 15.00 - 16.30
Onsdag 14. mars kl. 15.00 - 16.30
Onsdag 21. mars kl. 15.00 - 16.30

Pris: Egenandelen er kr. 345,- per person per gang inntil frikortgrensen som er 2.205,-. (Prisen justeres av HELFO hvert år). Deltagerne må ha henvisning fra lege.

Sted: Senter for kriseberedskap, Fortunen 7 (inngang ved Tårnplass, nær Tinghuset)