Tjenester

Beredskap

En beredskapsavtale med Senter for Kriseberedskap (tidligere Senter for krisepsykologi) sikrer høyt kvalifisert støtte og hjelp ved ulykker og alvorlige hendelser.
Mer

Undervisning

Senteret driver utstrakt kursvirksomhet, spesielt rettet mot fagpersoner tilknyttet helse- og undervisningssektoren. Senterets medarbeidere holder en rekke eksterne kurs i inn- og utland om temaer tilknyttet kriser og traumer.
Mer

Behandling

Senter for Kriseberedskap (tidligere Senter for krisepsykologi) har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser. Senter for krisepsykologi tilbyr behandling både individuelt og i grupper.
Mer

Prosjekter

Senterets ansatte er involvert i forskning og prosjekter på ulike emner innen sorg, kriser og katastrofer. Les mer om våre prosjekter her.
Mer

Informasjon og råd

Her finner du en oversikt over ulike tema.
Mer