Staben

Unni M. Heltne

Daglig leder, Cand. psychol., psykologspesialist

Arne Blindheim

Cand. psychol., psykologspesialist

Atle Dyregrov

Dr. philos., psykologspesialist

Casper Meyer Nilsen

Cand. psychol., psykologspesialist

Christine H. Lien

Cand. psychol

Elin Hordvik

Cand. psychol., psykologspesialist

Elin Mæhle

Cand. psychol., psykologspesialist

Heidi Wittrup Djup

Cand. psychol., psykolog

Henry Molvær

Cand.Psychol., psykologspesialist

Kari Dyregrov

Professor, dr. philos, sosiolog

Mariana Monteiro de Aguiar Pereira

Dr. psychol., klinisk psykolog

Marianne Straume

Cand. psychol., psykologspesialist

Marianne Vinjevoll

Cand. psychol., psykologspesialist

May Aa. Hauken

Cand.polit., sykepleier, forsker III

Renate Grønvold Bugge

Cand. psychol., psykologspesialist

Rolf Gjestad

Dr.philos.,
psykolog

Thormod Idsøe

Professor, dr. psychol., psykolog

Åshild Berle Fuglestad

Cand. psychol., psykologspesialist

Hanna Tandberg

Administrasjonssekretær

Iren Johnsen

Cand. polit., sosiolog, stipendiat

Jakob Inge Kristoffersen

Cand. psychol., psykologspesialist

L. Cecilie Wian

Kommunikasjonsrådgiver

Magne Raundalen

Cand. psychol., psykologspesialist

Mette Senneseth

MSc. psykiatrisk sykepleier

Odd H. Hellesøy

Cand. med.,
psykiater

Omar Mekki

MA paed.,
konsulent

Pål Kristensen

Dr. philos, psykologspesialist, forsker II

Stig Berge Matthiesen

PhD, professor i psykologi