Sorgsenteret

Sorgsenteret ved Senter for Krisepsykologi er et prosjekt som ble gjennomført i årene 2009 - 2012. Prosjektet ble finansiert av Egmont Fonden i Danmark.

Egmont Fonden har siden 1920 gitt støtte til sosiale, kulturelle og helsemessige formål i Danmark. Egmont Fondens almennyttige aktiviteter finansieres av fondets næringsmessige aktiviteter i Egmontkonsernet, som i dag er en moderne medievirksomhet med 7.600 medarbeidere og utgivelser i mer enn 30 land.

Sorgsenteret var et kunnskaps- og behandlingssenter som også drev egen forskning på de ulike tapssituasjoner som kan ramme barn og familier og de hjelpemetoder som tilbys. Det var også et oppfølgingssenter for barn og familier rammet av sorg, og drev opplæring av fagpersoner, det være seg helsesøstre, leger, sykepleiere, pedagoger i skolen, og andre. Gjennom å tilby et lavterskeltilbud til barn og unge og deres familier hadde vi samtidig mulighet for å lære systematisk om reaksjoner og oppfølgingstiltak.

Tildelingen fra Egmont Fonden var svært positiv for senteret og vi tror at denne satsningen bidro til større forståelse og kunnskap for de helsemessige konsekvenser som sorg medfører i mange familier. Kompliserte sorgreaksjoner er ikke bare noe som opptrer hos voksne, men også hos barn. Vi utviklet kunnskapen om dette området, inkludert bedre kartleggings- og oppfølgingsmetoder. Egmont Fonden gav oss mulighet til en bred og god satsning på et felt som sårt trenger mer systematisk kunnskap.

 

Nyhetsbrev fra Sorgsenteret

Nr. 2 - 2012

Nr. 1 - 2012

Nr. 2 - 2011

Nr. 1 - 2011

Nr. 2 - 2010

Nr. 1 - 2010