Sorggrupper for barn, unge og voksne

Senter for Krisepsykologi tilbyr flere sorggrupper.

Tidspunkt for oppstart av nye grupper avhenger av interesserte. Forutsetning for oppstart er minimum seks påmeldte. Grupper blir annonsert på vår nettside og på Facebook.

Gruppene ledes av psykologer ved Senter for Krisepsykologi. Senteret har i en årrekke bistått mennesker som opplever kriser og traumer, spesielt tap av nærstående.


Hva er en sorggruppe?

I gruppene vil etterlatte kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på tanker og følelser. Deltakerne vil kunne dele erfaringer og få veiledning og støtte til å takle det som har skjedd. Dette skjer under kyndig veiledning hvor ulike samtaletema tas opp, blant annet: sorg og savn over tid, omgivelsenes reaksjoner, skolens håndtering, hvordan mestre skole/jobb, smertefulle minner, ulike reaksjonsmønstre, og sorg i familien. Det vil være fokus på veien framover, på mestring og tilpasning i hverdagen. Det benyttes enkle alderstilpassede samtalemetoder, både muntlige og skriftlige.


Hva koster det?

Vi følger HELFO sine satser, med egenandel på kr. 320,- per gang opp til frikortgrensen (per dags dato kr. 2.185,-). For barne- og undomsgrupper er tilbudet gratis ved henvisning fra fastlegen.


Hvordan melder jeg meg på?

Kontakt din fastlege og be vedkommende sende en henvisning til Senter for Krisepsykologi, Fortunen 7, 5013 Bergen. Når vi har nok påmeldte, vil alle motta informasjon om oppstart. Datoene vil bli publisert på vår nettside.

 

 

 

Hvem leder gruppene?

Elin Hordvik

  • utdannet i 1980
  • spesialist i klinisk psykologi
  • fokus på krise- og traumebehandling av barn og voksne

 

 

 

 

Elin Mæhle

  • utdannet i 1979
  • spesialist i klinisk psykologi
  • videreutdanning i kognetiv terapi, gestaltterapi og Marthe Meo

 

 

 

 

Marianne Straume

  • utdannet i 1987
  • spesialist i klinisk psykologi
  • fordypning i barne- og ungdomspsykologi
  • fokus på krise- og traumebehandling av barn og voksne

 

Om sorggrupper for barn og unge

For langt til Bergen?

Finn sorggrupper der du bor

SfK har nå opprettet en nettportal, sorggrupper.no, der du kan finne sorggruppetilbud i din kommune.