Om Senter for Krisepsykologi

Senter for Krisepsykologi AS er et non-profit AS som gjennom klinisk virksomhet, forskning og kompetanseformidling hjelper mennesker i krise. Senteret har i en årrekke bistått mennesker som opplever kriser og traumer, spesielt tap av nære. I forbindelse med norske og internasjonale katastrofer har vi bistått private bedrifter, kommuner og statlige myndigheter med planlegging og gjennomføring av oppfølging for ulike grupper. Våre fagfolk har omfattende erfaring med å hjelpe, med å utvikle et bredere kunnskapsgrunnlag og med å spre denne kunnskapen til både leg og lærd.

 

Våre kanaler:

Nettsiden (her)

Oss på Facebook, der vi skriver om nyheter innen traume og krisepsykologi.

Vimeo, hvor vi legger videoer

Om du ønsker å nå oss send oss gjerne en epost

 

 

 

 

Les mer om