Kontakt oss

Henvisning

Senter for kriseberedskap tilbyr behandling for traumer, kriser og sorg. Vi har dyktige behandlere både med og uten refusjonsavtale fra Helse Vest.
Senteret har inntaksmøte hver onsdag. Da blir alle henvisninger vurdert og fordelt etter kompetanse og kapasitet. Dersom det ikke er kapasitet på søketidspunktet, kan man søke på nytt ved et senere tidspunkt.

Vi har ingen ventelister. For behandling hos psykolog må det sendes henvisning fra fastlege eller annen henvisningsmyndighet.

Hver henvendelse blir vurdert individuelt på vårt ukentlige inntaksmøte, og følgende blir prioritert:

  • Etterlatte ved tragiske ulykker
  • Etterlatte etter mord og selvmord
  • Rans- og voldsofre
  • Personer med posttraumatiske stresslidelser (PTSD)
  • Personer med kronisk eller utsatt sorg
  • Barnehager og skoler etter kritiske hendelser, og andre ekstraordinære situasjoner
  • Bedrifter og organisasjoner etter ulykker og andre krisehendelser, inkludert omstilling og nedbemanning

Alle henvisninger må sendes pr. brevpost eller leveres personlig. E-post regnes ikke som sikkert for konfidensiell informasjon.

Senter for kriseberedskap AS

Fortunen 7

5013 Bergen

Telefon

Telefon: 55 59 61 80 besvares vanligvis mellom kl. 08.00 og kl. 12. . Vi har lunsj fra kl. 11.30 til kl. 12.00. Når kontoret ikke er betjent kan en legge igjen beskjed på telefonsvarer. Henvendelser fra bedrifter/organisasjoner som har en beredskapsavtale kan i beredkspassituasjoner benytte vakttelefon.

Andre henvendelser

Vi ber om at dette skjema brukes til generelle henvendelser, for henvendelser angående konkrete saker ber vi deg ringe. 

We ask that you use this form for general requests, and be cautious regardig sensitive information. 

Kanskje noen av disse hjelpetelefonene eller nettstedene kan være til hjelp? Nyttige telefonnummer og adresser.

Kontaktskjema