Kari Dyregrov

Professor

Telefon: 55 59 61 80

Epost: kari@krisepsyk.no

Dr. philos., Sosiolog, Forsker I

Kari Dyregrov er forskningsleder med SfK og professor II ved høgskolen i Bergen.

Hun er fysioterapeut og sosiolog, og har også psykologi i fagkretsen. Hun har i mer enn 20 år ledet og gjennomført en rekke forskningsprosjekt. Disse omhandler familievirkninger av å ha mistet et barn; repatriering av mennesker som har flyktet fra krigssituasjoner; behov, tilbud og tiltak for etterlatte etter selvmord, krybbedød og barneulykker; kommunale og nasjonale oppfølgingsmodeller ved kriser og katastrofer; hvordan optimalisere sosial nettverksstøtte rundt etterlatte ved traumatisk død; sorggruppers omfang, ledelse og innhold i Norge; barn som pårørende og etterlatte ved kreft i familien; og etterlattes situasjon og støtte og hjelp etter terrorangrepet 22.07.2011. Hennes dr. arbeid (2000-2003) “The loss of a child by suicide, SIDS, and accidents: Consequences, needs and provisions of help” ble videreført i et post-doktorarbeid (2005-2008) som resulterte i boken "Sosial nettverksstøtte ved brå død. Hvordan kan vi hjelpe?" Kari Dyregrov har i tillegg en omfattende bok- og artikkelproduksjon, og lang undervisningserfaring nasjonalt og internasjonalt ved seminarer og konferanser.