Om Sfk

Senter for Kriseberedskap AS er et AS som gjennom klinisk virksomhet og kompetanseformidling hjelper mennesker i krise. Senteret viderefører den klinikk og beredskap som frem til nå har vært en del av Senter for krisepsykologi. Senter for krisepsykologi blir en del av Universitetet i Bergen. Senter for kriseberedskap vil fortsette å biståmennesker som opplever kriser og traumer, spesielt tap av nære. I forbindelse med norske og internasjonale katastrofer har vi bistått private bedrifter, kommuner og statlige myndigheter med planlegging og gjennomføring av oppfølging for ulike grupper. Våre fagfolk har omfattende erfaring med å hjelpe, med å utvikle et bredere kunnskapsgrunnlag og med å spre denne kunnskapen til både leg og lærd.

Våre ansatte

Portrett av Atle Dyregrov
Professor, Psykologspesialist
Psykologspesialist
Portrett av Arne Blindheim
Psykologspesialist
Klinisk psykolog
Psykologspesialist
Psykologspesialist
Psykologspesialist
Psykologspesialist
Psykologspesialist
Psykologspesialist
Forsker
Rådgiver
Rådgiver
Psykologspesialist