Om Sfk

Senter for Krisepsykologi AS er et non-profit AS som gjennom klinisk virksomhet, forskning og kompetanseformidling hjelper mennesker i krise. Senteret har i en årrekke bistått mennesker som opplever kriser og traumer, spesielt tap av nære. I forbindelse med norske og internasjonale katastrofer har vi bistått private bedrifter, kommuner og statlige myndigheter med planlegging og gjennomføring av oppfølging for ulike grupper. Våre fagfolk har omfattende erfaring med å hjelpe, med å utvikle et bredere kunnskapsgrunnlag og med å spre denne kunnskapen til både leg og lærd.

Våre ansatte

Portrett av Unni M. Heltne
Daglig leder
Portrett av Atle Dyregrov
Professor, Psykologspesialist
Psykologspesialist
Sykepleier/PHD, forskningsleder/postdoc
Portrett av Arne Blindheim
Psykologspesialist
Klinisk psykolog
Psykologspesialist
Psykologspesialist
Klinisk psykolog
Psykologspesialist
Psykologspesialist
Psykologspesialist
Psykologspesialist
Forsker
Forsker II
Professor
Forsker
Administrasjonssekretær
Rådgiver
Rådgiver
Psykologspesialist
Rådgiver