Kommende kurs og konferanser

Kurs i regi av Senter for Krisepsykologi


Jun

20

Behandling av kronisk traumatisering


En har de siste årene fått en stadig større innsikt over de store konsekvensene omfattende omsorgssvikt i form av fysisk og psykisk vold, seksuelt misbruk og neglisjering har på menneskers psykiske helse, og at en høy andel av mennesker med psykiske lidelser har vansker som er knyttet til en slik bakgrunn.

Detaljer og påmelding