Kurs

Kronisk traumatisering og strukturell dissosiasjon av personligheten

09. mars 2016 - 10. mars 2016

8-dagers kurs (4x2 dager) med Ellert Nijenhuis i behandling av personer som har vært utsatt for kronisk traumatisering, det vil si har hatt en oppvekst med omfattende opplevelser av vold, seksuelle overgrep og …

Mer

Å hjelpe noen som lever med alvorlig sykdom

26. april 2016 - 01. januar 0001

Kurset tar for seg konsekvensene av å leve med alvorlig sykdom og skadene dette kan påføre både voksne og barn. Hvordan kan helsepesonell bidra med informasjon, veiledning og støtte til hele familien når én er …

Mer

Når tap og sykdom rammer: Å være en leder når ansatte rammes av kriser og dødsfall

27. april 2016 - 01. januar 0001

Alvorlig sykdom og død kan ramme ansatte på de fleste arbeidsplasser. Denne dagen belyses håndteringen av slike situasjoner. Hva er konsekvensene for leder og medarbeidere? Hva kan bedriften/organisasjonen gjør…

Mer