Gruppetilbud

På Senter for Krisepsykologi har vi ulike gruppetilbud. Nå arrangerer vi blant annet sorggrupper for barn, unge eller voksne, og vi har også samtalegrupper for personer som har vært utsatt for voldtekt eller seksuelle overgrep.

 

Trykk her for å lese mer om våre gruppetilbud:

 

 

Gruppetilbud fra andre organisasjoner på sorg- og traumeområdet

Opphold ved Modum Bad:

Ved Institutt for sjelesorg ved Modum Bad er det mulig å ha et rekreasjonstilbud, hvile, fellesskap og mulighet for sjelesørgiske samtaler. Oppholdene er vanligvis av en ukes varighet. Mer informasjon på http://www.sjelesorg.no/.

 

Opphold ved Montebello-senteret: 

Montebellosenteret (MBS) er en nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring. Ulike kursopphold tilrettelegges for deg som har, eller har hatt kreft; temakurs og kurs for familier med barn. Mer informasjon på http://www.montebello-senteret.no/.