Siste nytt

May

04

Sfk gir psykologisk bistand til ulike grupper etter helikopterstyrten den 29. april.


Siden den tragiske helikopterulykken ved Turøy i Bergen var et faktum fredag 29. april kl. 11.55, har medarbeidere ved Senter for Krisepsykologi bistått Statoil. Denne nasjonale katastrofen berører ikke bare Vestlandet med sine mange oljearbeidere, men hele landet.

Les mer
Apr

19

Hva skal vi si til små barn om seksuelle overgrep?


I det siste har det vært flere seksuelle overgrep i barnehager. Hva kan foreldre si til sine barn om slike overgrep? Psykologene Magne Raundalen og Atle Dyregrov gir konkrete råd om håndtering

Les mer
Mar

02

Råd i forhold til rettssaken i Skien fengsel


Det er snart en rettsak i Skien fengsel som medfører mye medieomtale. Vi har laget råd om hvordan dette kan håndteres til de som var sterkt berørt av terroren i 2011

Les mer
Feb

08

Er sorg en privatsak?


Er sorg lettere å bære når storsamfunnet tar del i den, slik vi så etter Utøya-terroren, eller kan det være fordeler forbundet med en mer privat sorg? spør Kari Dyregrov og Pål Kristensen.

Les mer
Jan

28

Barns sorg når besteforeldre dør


Tap av besteforeldre er for mange det første møtet med døden, og skaper en større erkjennelse av at døden er en del av livet

Les mer
Jan

28

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)


Etter en traumatisk hendelse kan man ha plager i lang tid. Hvor alvorlig disse plagene er, avhenger blant annet av hvor truende man opplevde hendelsen

Les mer