Behandling

Senter for Krisepsykologi har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser.
Mer

Undervisning

Senteret driver utstrakt kursvirksomhet, spesielt rettet mot fagpersoner tilknyttet helse- og undervisningssektoren.
Mer

Beredskap

En beredskapsavtale med Senter for Krisepsykologi sikrer høyt kvalifisert støtte og hjelp ved ulykker og alvorlige hendelser.
Mer

Forskning

Senterets ansatte forsker på ulike emner innen sorg, kriser og katastrofer. Les mer om vår forskning her.
Mer

Temasider

På disse temasidene finner mer om ulike emner innen kriser, katastrofer og sorg. Fagstoffet er tilpasset både allmenheten og fagfolk.
Mer

Nyheter og aktuelle saker

I de siste ukene har skremmende klovner blitt et samtaleemne blant barn. Voksne må forholde seg til barns frykt og psykologene Atle Dyregrov og Magne Raundalen har laget en liten "veileder" for foreldre og lærere.

Iren Johnsen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ““Only a friend” – The bereavement process of young adults who have lost a friend to a traumatic death.”

Forskning på og med berørte etter 22. juli terroren er viktig, og berører viktige etiske problemstillinger. Ny bok omhandler tema.

Beredskapsavtale med Statoil

En sentral del av vår beredskap

“Statoils beredskapsavtale med Senter for Krisepsykologi sikrer oss rask bistand i forbindelse med ulykker, kriser og alvorlige hendelser. De har en uvurderlig kompetanse, og er en sentral del av vår beredskap”

Senteret gjennomfører oppfølgingsmøter med innsatspersonell som har arbeidet på havaristed, og de mange som har assistert de direkte rammede. Senteret kurser i tillegg nøkkelpersoner slik at Statoil er best mulig forberedt på hendelser som krever denne spisskompetansen.

Aud Pisani
Overingeniør beredskap
Statoil
Mer

Fagbloggen

Hjelp til hjelpere: en gammel tanke – en ny trend?

Hjelpere må vise omsorg, samtidig som de må kunne utføre jobben sin profesjonelt. Empati er en nødvendig forutsetning for alle hjelpere, men dette er et to-egget sverd: de må ikke bli så følelsesmessig engasjert at det nødvendige fokus på jobben blir svekket.

Mer