Beredskapsavtale

En beredskapsavtale med Senter for Krisepsykologi sikrer høyt kvalifisert støtte og hjelp ved ulykker og alvorlige hendelser.
Mer

Kurs

Senteret driver utstrakt kursvirksomhet, spesielt rettet mot fagpersoner tilknyttet helse- og undervisningssektoren.
Mer

Behandling

Senter for Krisepsykologi har bred kompetanse i arbeid med mennesker, familier og grupper som har opplevd krisehendelser.
Mer

Konsulenttjenester

En beredskapsavtale med Senter for Krisepsykologi sikrer høyt kvalifisert støtte og hjelp ved ulykker og alvorlige hendelser.
Mer

Undervisining

Senterets medarbeidere holder en rekke eksterne kurs i inn- og utland om temaer i tilknytning til kriser og traumer.
Mer

Nyheter og aktuelle saker

Vi har tidligere om håndtering av terrorfrykt. Dette fortsetter dessverre å være aktuelt stoff. Vi har laget noen linker til noe av dette materiellet.

Boken bidrar med innsiktsfull kunnskap om hvordan ulike typer krevende livserfaringer og -utfordringer gir seg uttrykk hos den som opplever dem, og hvordan helse- og sosialarbeideren kan utgjøre en forskjell gjennom måten en kommer den enkelte i møte på.

Do Social Support and Hardiness Moderate the Impact of Psychological Distress on Quality of Life? Mette Senneseth har publisert den første artikkelen i sin doktorgrad tilknyttet prosjektet "Sosial nettverksstøtte og kreft" i tidsskriftet 'Cancer Nursing'.

Beredskapsavtale med Statoil

En sentral del av vår beredskap

“Statoils beredskapsavtale med Senter for Krisepsykologi sikrer oss rask bistand i forbindelse med ulykker, kriser og alvorlige hendelser. De har en uvurderlig kompetanse, og er en sentral del av vår beredskap”

Senteret gjennomfører oppfølgingsmøter med innsatspersonell som har arbeidet på havaristed og de mange som har assistert de direkte rammede. Senteret kurser i tilegg nøkkelpersoner slik at Statoil er best mulig forberedt på hendelser som krever denne spisskompetansen.

Aud Pisani
Overingeniør beredskap
Statoil
Mer

Fagbloggen

Om å forske på sorg og krise

«Ripper opp i sårene»? Ripper man opp i sårene til sørgende og traumatiserte mennesker når forskere spør dem om å delta i forskning? Er det forsvarlig å spørre foreldre som har opplevd å miste et barn i selvmord, eller etter terroren 22. juli 2011, om å fylle ut spørreskjema eller delta i intervju? Går det an å intervjue barn og unge når de har mistet et søsken eller en forelder ved trafikkulykke eller kreft? Dette er spørsmål som forskningsetiske komiteer og andre stiller. I svært mange år har myten om …

Mer