Sorgsenteret

Sorgsenteret ved Senter for Krisepsykologi er finansiert av Egmont Fonden i Danmark og startet opp i oktober 2009. Egmont Fonden har siden 1920 gitt støtte til sosiale, kulturelle og helsemessige formål i Danmark. Egmont Fondens almennyttige aktiviteter finansieres av fondets næringsmessige aktiviteter i Egmontkonsernet, som i dag er en moderne medievirksomhet med 7.600 medarbeidere og utgivelser i mer enn 30 land.

Sorgsenteret er et kunnskaps- og behandlingssenter som også driver egen forskning på de ulike tapssituasjoner som kan ramme barn og familier og de hjelpemetoder som tilbys. Det er også et oppfølgingssenter for barn og familier som er rammet av sorg, og driver opplæring av fagpersoner, det være seg helsesøstre, leger, sykepleiere, pedagoger i skolen, og andre. Gjennom å tilby et lavterskeltilbud til barn og unge og deres familier har vi samtidig mulighet for å lære systematisk om reaksjoner og oppfølgingstiltak.

Tildelingen fra Egmont Fonden er svært positiv for senteret og vi tror at denne satsningen kan bidra til større forståelse og kunnskap for de helsemessige konsekvenser som sorg medfører i mange familier. Kompliserte sorgreaksjoner er ikke bare noe som opptrer hos voksne, men også hos barn. Vi vil utvikle kunnskapen om dette området, inkludert bedre kartleggings- og oppfølgingsmetoder. Egmont Fonden har gitt oss mulighet til en bred og god satsning på et felt som sårt trenger mer systematisk kunnskap.

 

Se også Sorgsenterets egne nettsider: www.ungsorg.no

 

Nyhetsbrev fra Sorgsenteret

Nr. 2 - 2012

Nr. 1 - 2012

Nr. 2 - 2011

Nr. 1 - 2011

Nr. 2 - 2010

Nr. 1 - 2010