Sorggrupper for barn, unge og voksne

Senter for Krisepsykologi starter hvert halvår opp sorggrupper. Tidspunkt for oppstart for nye grupper avhenger av interesserte. Følg med på våre sider, eller ta kontakt med oss på tlf. 55 59 61 80 for å høre mer om tilbudet eller melde deg på en sorggruppe.

I gruppene vil etterlatte kunne samtale med andre i samme situasjon, og få mulighet til å sette ord på tanker og erfaringer, og lytte til andres. Deltakerne vil kunne dele erfaringer og få veiledning og støtte til å takle det som har skjedd. Dette skjer under kyndig veiledning hvor ulike samtaletema tas opp, blant annet: sorg og savn over tid, omgivelsenes reaksjoner, skolens håndtering, hvordan mestre skolearbeid/jobb, smertefulle minner, ulike reaksjonsmønstre, og sorg i familien. Det vil være et fokus på veien framover, og mestring og tilpasning til hverdagen. Det vil bli benyttet enkle samtalemetoder – muntlige og skriftlige, som er alderstilpasset og er enkle å bruke.

Gruppene ledes av psykologer ved Senter for Krisepsykologi, som i mange år har arbeidet med etterlatte og har lang erfaring med å lede tilsvarende grupper.

 

Til høyre kan du lese mer om hvilke sorggrupper Senter for Krisepsykologi har nå.

Om sorggrupper for barn og unge

Finn sorggrupper der du bor

SfK har nå opprettet en nettportal, sorggrupper.no, der du kan finne sorggruppetilbud i din kommune.