Kommende kurs og konferanser

Kurs i regi av Senter for Krisepsykologi


Apr

13


5-dagers introduksjonskurs i forståelse, kartlegging og behandling av personer som er traumatiserte generelt, og med spesielt fokus på mennesker som er kronisk traumatiserte, det vil si har en oppvekst med omfattende opplevelser av vold, seksuelle overgrep og andre former for grov omsorgssvikt. Kurset vil gi et godt grunnlag for videre utdanning innenfor temaet for de som ønsker det. Kursholdere er psykologspesialist Arne Blindheim, samt psykologspesialist Marianne Straume (ca. 1 dag).

Detaljer og påmelding
Jun

11

Behandling av kronisk traumatisering


2-dagers kurs i forståelse, utredning og behandling av personer som er traumatiserte generelt, og med spesielt fokus på mennesker som er kronisk traumatiserte, det vil si har en oppvekst med omfattende opplevelser av vold, seksuelle overgrep og andre former for grov omsorgssvikt. Kursholder er psykologspesialist Arne Blindheim.

Detaljer og påmelding
Okt

12


Alvorlig sykdom og dramatiske dødsfall kan føre til økt sykefravær, sosial tilbaketrekning og dårligere helse for mange. Hvordan kan man bedre mulighetene for et mest mulig normalt liv for de som opplever tap eller lever med alvorlig sykdom i familien? Denne kursdagen er spesielt rettet mot helsepersonell i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten.

Detaljer og påmelding
Okt

13


Alvorlig sykdom og dramatiske dødsfall kan føre til økt sykefravær, sosial tilbaketrekning og dårligere helse for mange. Hvordan kan barns læring og trivsel bedres når de lever med alvorlig sykdom i familien?

Detaljer og påmelding
Okt

14


Alvorlig sykdom og dramatiske dødsfall kan føre til økt sykefravær, sosial tilbaketrekning og dårligere helse for mange. Hvordan kan sykefraværet reduseres for de som rammes av sykdom og tap?

Detaljer og påmelding
Nov

02


8-dagers kurs (4x2 dager) med Ellert Nijenhuis i behandling av personer som har vært utsatt for kronisk traumatisering, det vil si har hatt en oppvekst med omfattende opplevelser av vold, seksuelle overgrep og andre former for grov omsorgssvikt. Ellert Nijenhuis er en av de fremste i verden på dette feltet med ca. 30 års klinisk erfaring, samt gjort omfattende forskning på denne form for traumatisering. Han har også, sammen med kolleger, utviklet en evidensbasert modell for forståelse og behandling av kronisk traumatiserte personer.

Detaljer og påmelding