Kommende kurs og konferanser

Kurs i regi av Senter for Krisepsykologi


Okt

12


Alvorlig sykdom og dramatiske dødsfall kan føre til økt sykefravær, sosial tilbaketrekning og dårligere helse for mange. Hvordan kan man bedre mulighetene for et mest mulig normalt liv for de som opplever tap eller lever med alvorlig sykdom i familien? Denne kursdagen er spesielt rettet mot helsepersonell i primær- og/eller spesialisthelsetjenesten.

Detaljer og påmelding
Okt

13


Alvorlig sykdom og dramatiske dødsfall kan føre til økt sykefravær, sosial tilbaketrekning og dårligere helse for mange. Hvordan kan barns læring og trivsel bedres når de lever med alvorlig sykdom i familien?

Detaljer og påmelding
Okt

14


Alvorlig sykdom og dramatiske dødsfall kan føre til økt sykefravær, sosial tilbaketrekning og dårligere helse for mange. Hvordan kan sykefraværet reduseres for de som rammes av sykdom og tap?

Detaljer og påmelding
Nov

02


8-dagers kurs (4x2 dager) med Ellert Nijenhuis i behandling av personer som har vært utsatt for kronisk traumatisering, det vil si har hatt en oppvekst med omfattende opplevelser av vold, seksuelle overgrep og andre former for grov omsorgssvikt. Ellert Nijenhuis er en av de fremste i verden på dette feltet med ca. 30 års klinisk erfaring, samt gjort omfattende forskning på denne form for traumatisering. Han har også, sammen med kolleger, utviklet en evidensbasert modell for forståelse og behandling av kronisk traumatiserte personer.

Detaljer og påmelding