Kommende kurs og konferanser

Kurs i regi av Senter for Krisepsykologi


Okt

15


Når kriser utenom det vanlige rammer enkeltpersoner og familier, slik som ved brå død eller alvorlig sykdom, er støtte fra familie og venner uvurderlig. Likevel er det ofte mye usikkerhet og vansker forbundet med slik støtte, spesielt fra nettverket. Med økt bevissthet på noen relativt enkle «kjøreregler» fra både de rammede selv og nettverket kan man øke de store ressursene som ligger i sosial nettverksstøtte. Foredraget er gratis. Foreleser: Professor, Ph.D Kari Dyregrov

Detaljer og påmelding
Nov

16


Dette kurset er laget for de som har gått både grunnkurs og videregående kurs med Ellert Nijenhuis tidligere. Det er det første «Master Class» som blir holdt i Norge, og det første på engelsk noen sinne.

Detaljer og påmelding
Nov

19


8-dagers kurs (4x2 dager) med Ellert Nijenhuis i behandling av personer som har vært utsatt for kronisk traumatisering, det vil si har hatt en oppvekst med omfattende opplevelser av vold, seksuelle overgrep og andre former for grov omsorgssvikt. Ellert Nijenhuis er en av de fremste i verden på dette feltet med ca. 30 års klinisk erfaring, samt gjort omfattende forskning på denne form for traumatisering. Han har også, sammen med kolleger, utviklet en evidensbasert modell for forståelse og behandling av kronisk traumatiserte personer.

Detaljer og påmelding
Apr

25


Hvordan påvirker alvorlig sykdom barns livskvalitet, trivsel og kapasitet til å konsentrere seg og lære? Hvordan kan familien støttes slik at barna kan trives selv om de er pårørende ved alvorlig sykdom? Hvordan kan skolehverdagen legges til rette slik at den støtter barns læring og trivsel? Hvordan kan barn som pårørende støttes på best mulig måte i en skolesammenheng?

Detaljer og påmelding
Apr

26


Konsekvensene av å leve med alvorlig sykdom og skade for voksne og barn. Reaksjoner og behov for støtte. Hvordan kan helsepersonell bidra med informasjon, veiledning og støtte til hele familien når en er alvorlig syk?

Detaljer og påmelding
Apr

27


Alvorlig sykdom og død rammer de fleste arbeidsplasser. Under denne dagen belyses både konsekvenser og håndtering av slike situasjoner. Hva er konsekvenser for ledere og medarbeidere. Hva kan bedriften/organisasjonen gjøre? Lederes oppgaver blir spesielt fremhevet.

Detaljer og påmelding