Kommende kurs og konferanser

Kurs i regi av Senter for Krisepsykologi


Nov

18

Sorgutdanning høsten 2014


Nå tilbys en ny sorgutdanning ved Universitetet i Bergen. Psykologisk fakultet og Senter for Krisepsykologi har utarbeidet en utdanning på 15 studiepoeng for å heve ulike gruppers kunnskap om sorg.

Detaljer og påmelding
Apr

13


5-dagers introduksjonskurs i forståelse, kartlegging og behandling av personer som er traumatiserte generelt, og med spesielt fokus på mennesker som er kronisk traumatiserte, det vil si har en oppvekst med omfattende opplevelser av vold, seksuelle overgrep og andre former for grov omsorgssvikt. Kurset vil gi et godt grunnlag for videre utdanning innenfor temaet for de som ønsker det. Kursholdere er psykologspesialist Arne Blindheim, samt psykologspesialist Marianne Straume (ca. 1 dag).

Detaljer og påmelding
Jun

11


2-dagers kurs i forståelse, utredning og behandling av personer som er traumatiserte generelt, og med spesielt fokus på mennesker som er kronisk traumatiserte, det vil si har en oppvekst med omfattende opplevelser av vold, seksuelle overgrep og andre former for grov omsorgssvikt. Kursholder er psykologspesialist Arne Blindheim.

Detaljer og påmelding