Siste nytt

Jul

28

Leve med terrorfrykt


Atle Dyregrov og Kari Dyregrov har skrevet om hvordan vi best kan leve med terrorfrykt

Les mer
Jul

24

Hva skal vi si til barna om terrortrussel mot Norge?


Magne Raundalen og Atle Dyregrov har skrevet en 'enkel' oppskrift for foreldre eller andre omsorgsgivere til hjelp for samtale med barn om terrortrusselen.

Les mer
Jul

09

Ny kronikk om kriseoppfølging


I en kronikk i Dagsavisen beskriver Atle og Kari Dyregrov tiltak for å bedre oppfølgingen av kriserammede i Norge.

Les mer
Jul

01

Self-help methods made available in English


Self-help methods can reduce the number of people needing treatment. We have now made available a self-help guide that Atle Dyregrov has made.

Les mer
Jun

27

Pressemelding: Senter for Krisepsykologi deltar i kompetanseheving etter fergeulykken i Sør-Korea


I uke 26 og 27 vil Atle Dyregrov fra Senter for Krisepsykologi (SfK) trene mentalt helsepersonell i Sør-Korea i oppfølging av unge og voksne etter katastrofer. Dette skjer med utgangspunkt i den store fergeulykken som skjedde 16 april, 2014.

Les mer
Jun

13

Barnehelseprisen til Magne Raundalen


Magne Raundalen vant Barnehelseprisen 2013 for sin store og langvarige innsats for nasjonal og internasjonal barnehelse.

Les mer