Siste nytt

Apr

09

Children, Trauma and Grief: School Support in Scandinavia


I siste nyhetsbrev for divisjon 56 (Trauma division) i den amerikanske psykologforeningen skriver Dyregrov om hvordan sorg håndteres i skandinaviske skoler. 

 

Artikkel finnes her (pdf)

Les mer
Mar

28

Venners sorg


Hva tap av en venn betyr er lite undersøkt tidligere. I en ny artikkel undersøker Iren Johnsen og kolleger hvilke virkninger det har å miste en venn gjennom Utøya-terroren.

Les mer
Mar

23

3. minirapport. Etterlatte foreldre , partnere, søsken og venner etter Utøya-drapene


Ny mini-rapport fra andre datainnsamling i prosjektet "Etterlatte etter 22. juli".

Les mer
Mar

20

Kursuke for bedrifter og profesjonelle om kriser


Alvorlig sykdom og dramatiske dødsfall kan føre til økt sykefravær, sosial tilbaketrekning og dårligere helse for mange. Påmelding under Kurs

Les mer
Mar

19

Hektisk dag på stortinget


Idag tas spørsmålet om Senter for Krisepsykologi som nasjonalt senter opp til interpellasjon på stortinget.

Les mer
Mar

16

Får psykisk diagnose når de er i sorg.


Nærmere 45.000 personer sliter mer enn normalt med å takle sorgen, og trenger derfor ofte en sykemelding fra jobb. Det er et stort problem at sorg kalles depresjon og angst.

Les mer