Siste nytt

Sep

04

Hvordan snakke med barn om flyktningkrisen?


Hvordan kan voksne snakke med barn om flyktningkrisen i Europa? Psykologene Atle Dyregrov, Magne Raundalen og Unni Heltne har skrevet en liten veiledning for voksne som kan gi ideer til hva de kan gjøre.

Les mer
Jul

26

Utøya 22 juli 2011 - senfølger for etterlatte foreldre


Hos mange foreldre er tapet av barn i terrorangrepet på Utøya forbundet med langvarige og intense psykiske helseplager og redusert funksjonsevne. Mer.

Les mer
Jul

22

Tiden leger ikke alle sår


"22. juli 2012 sto jeg sammen med familiemedlemmer på Utøya, akkurat på tidspunktet da deres kjære ble drept året før. For dem var dette øyeblikket som skilte mellom liv og død."

Les mer
Jun

25

Teachers' perception of bereaved children's academic performance


Det er velkjent at tap og kriser kan føre til svakere prestasjoner hos elever på skolen. Denne studien ser på lærerens opplevelse av hvordan elevene presterer etter tap og traume.

Les mer
Jun

11

Kveldseminar 2015


Vi ønsker velkommen til kveldseminar 15. oktober 2015 i Litteraturhuset i Bergen. Kurset gir en introduksjon til tap og kriser for profesjonelle. Les mer.

Les mer
May

11

To nye artikkler om sorg hos barn,og en om selvmord


Tre nye artikkler ute, to om sorg hos barn og en om selvmord.

Les mer