Siste nytt

Aug

16

Magne Raundalen - barnas forsvarer


I mange tiår har Magne vært kanskje den viktigste forkjemperen for barn i Norge

Les mer
Aug

05

Selvmord og psykiske lidelser


Kari Dyregrov er medforfatter på en ny viktig kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening

Les mer
Aug

03

Bergen kommune oppretter stillinger med kontorplass på SfK


To nye stillinger i Bergen kommune som skal arbeide mot traumer og kriser, med flyktninger som hovedmålgruppe

Les mer
Jul

28

Leve med terrorfrykt


Atle Dyregrov og Kari Dyregrov har skrevet om hvordan vi best kan leve med terrorfrykt

Les mer
Jul

24

Hva skal vi si til barna om terrortrussel mot Norge?


Magne Raundalen og Atle Dyregrov har skrevet en 'enkel' oppskrift for foreldre eller andre omsorgsgivere til hjelp for samtale med barn om terrortrusselen.

Les mer
Jul

09

Ny kronikk om kriseoppfølging


I en kronikk i Dagsavisen beskriver Atle og Kari Dyregrov tiltak for å bedre oppfølgingen av kriserammede i Norge.

Les mer